Szukasz szkolenia sprzedażowego, biznesowego lub z BHP? Szkolenie edukacyjne!

?Jak wynika z tego, co zostało powiedziane wyżej, gospodarstwo rolnicze może w sobie mieścić trzy formy produkcji, różniące się charakterem technologii: produkcję roślinną, produkcję zwierzęcą oraz przemysł rolny. Formy te nazywamy działami gospodarstwa. W gospodarstwie mogą być trzy podstawowe działy produkcyjne — dwa działy rolnicze: dział roślinny i dział zwierzęcy oraz dział przemysłu rolniczego czy też przetwórstwa rolniczego o charakterze rzemieślniczym. Nie oznacza to bynajmniej, że w przedsiębiorstwie rolniczym nie mogą się znaleźć inne rodzaje przemysłu wytwórczego lub przetwórczego, których celem byłoby zwiększenie dochodów tego przedsiębiorstwa. Zdarza się to najczęściej w spółdzielniach produkcyjnych, które szukają dodatkowych źródeł zarobków poza okresem wegetacyjnym. Również w gospodarstwach rodzinnych członkowie rodziny rolnika zajmują się np. dodatkowo rzemiosłem. Poza działami produkcyjnymi w gospodarstwie rolniczym znajdują się różne działy usługowe. W gospodarstwach indywidualnych, zwłaszcza drobnych, usługi nie są wyodrębnione. Wyodrębniają się one tym bardziej, im większe jest przedsiębiorstwo. W dużych przedsiębiorstwach spotyka się nieraz nawet samodzielne działy usługowe na wewnętrznym rozrachunku gospodarczym, jak np. warsztaty, magazyny, baza transportowa, baza dużych maszyn samobieżnych i specjalnych ciągników o dużej mocy. Podział gospodarstwa na działy produkcyjne jest jednak niewystarczający. Każdy z tych działów obejmuje bowiem wytwarzanie zbyt wielu różnych produktów o bardzo różnym charakterze i z zastosowaniem różnych technologii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.