Dlaczego warto korzystać z usług firm recyklingowych?

0
744
odsłon

Potęgujący konsumpcjonizm i wszechobecny plastik doprowadziły do tego, że firmy zajmujące się przetwórstwem odpadów opakowaniowych są jednym z najważniejszych elementów w walce z zanieczyszczeniem środowiska. Jeśli przeszły one pozytywnie audyt recyklera, to współpraca z nimi może wiązać się z licznymi korzyściami.

Zalety recyklingu odpadów 

  • Korzyści dla środowiska – recykling odpadów opakowaniowych oznacza mniejszą potrzebę generowania miejsc na składowiska i utylizację, co przekłada się ogólną poprawę warunków dla środowiska. 
  • Reputacja firmy – można przyciągnąć nowych klientów, budować lojalności wśród konsumentów i zwiększyć swoje szanse na wygranie kontraktów, wykazując się odpowiedzialnością za środowisko poprzez wysiłki związane z recyklingiem. 
  • Zmniejszenie kosztów odpadów – zarządzanie śmieciami i ich obsługa może być droga, jednak korzystając z usług firm, które regularnie przeprowadzają audyt recyklera, koszty te znacząco się obniżają.  
  • Spełnianie zobowiązań prawnych – przedsiębiorstwa w niektórych branżach ponoszą prawną odpowiedzialność za usuwanie określonych produktów. Zapewnienie zgodności poprzez systemy recyklingu oznacza unikanie kar i grzywien. 

 Firmy, które prowadzą recykling odpadów opakowaniowych oraz ich eksport, więcej informacji dotyczących audytu recyklera znajdą na stronie https://www.bureauveritas.pl/home/about-us/our-business/certification/management-systems/environment/audyt_odzysku_sprzetu_elektronicznego_i_elektrycznego

Dlaczego trzeba wybierać sprawdzone firmy? 

Audyt recyklera stwierdza, czy w danej firmie recykling odbywa się w prawidłowy sposób. Dotyczy to składowania, przewożenia i przetwarzania odpadów. Bez odpowiedniej kontroli może dojść do sytuacji, kiedy działalność takiego przedsiębiorstwa przyczynia się do powstawania większego zanieczyszczenia lub też dochodzi do błędów podczas sortowania.