Na czym polegają rundy inwestycyjne w startupie?

0
616
odsłon

Rundy inwestycyjne to sposób zasilania startupu kapitałem zewnętrznym. Rundy są ściśle powiązane z fazami rozwoju firmy. Oznacza to, że kolejna runda finansowania występuje wtedy, gdy startup wchodzi w następną fazę rozwoju.

Wraz z rozwojem startupu zwiększa się jego zapotrzebowanie na kapitał. Oznacza to, że w każdej kolejnej rundzie inwestycyjnej startup zazwyczaj pozyskuje wyższe kwoty finansowania.

Jednocześnie, wejście w kolejną fazę rozwoju przez startup wpływa na zmniejszanie się ryzyka prowadzenia przez niego działalności. Innymi słowy, z punktu widzenia inwestorów każda kolejna runda inwestycyjna jest mniej ryzykowna. Powoduje to, że pozyskanie większych kwot kapitału przez startup jest łatwiejsze.

Rundy inwestycyjne można podzielić w następujący sposób:

  • rundy inwestycyjne pre-seed,
  • rundy inwestycyjne seed,
  • seria A,
  • finansowanie startupu seriami B, C i kolejnymi.

Runda inwestycyjna pre-seed

Runda inwestycyjna pre-seed dotyczy finansowania projektu na bardzo wczesnej fazie rozwoju. W tej fazie, startup to zazwyczaj pomysł opisany w bardzo ogólnym biznes planie.

Finansowanie startupu w tej rundzie inwestycyjnej jest realizowane przede wszystkim przez rodzinę założyciela startupu, jego znajomych i przyjaciół oraz przez anioły biznesu. Częstym źródłem wsparcia startupu są również inkubatory.

Wbrew utartym twierdzeniom, fundusze Venture Capital unikają inwestycji w tej fazie rozwoju projektu, czyli pre-seed. Dostawcami kapitału w fazie pre-seed są wyspecjalizowane fundusze Venture Capital, które określa się jako Seed Capital.

Runda inwestycyjna seed

W rundzie inwestycyjnej seed, głównymi inwestorami są anioły biznesu, fundusze Venture Capital oraz inkubatory i akceleratory. Warto zaznaczyć, że w rundach seed w USA fundusze Venture Capital inwestują rzadziej niż aniołowie biznesu.

Rundy inwestycyjne seed mają miejsce między innymi wtedy, gdy:

  • startup posiada dopracowany biznes plan,
  • potwierdziły się założenia modelu biznesowego w zakresie zainteresowania produktem czy usługą przez potencjalnych klientów firmy.

Seria A, B, C i kolejne rundy inwestycyjne

W rundzie inwestycyjnej serii A finansowanie startupu realizują głównie fundusze Venture Capital. Ze względu na wyższe kwoty finansowania, udział aniołów biznesu jest mniej spotykany.

Inwestycje w rundzie serii A mają miejsce między innymi wtedy, gdy:

  • startup posiada technologię, która może być skalowalna,
  • następuje stały wzrost liczby klientów startupu czy dochodu na jednego klienta.

W kolejnych rundach inwestycyjnych, inwestorami są również fundusze Venture Capital, a później dołączają do nich również fundusze Private Equity. Środki pozyskane w tych rundach mają na celu między innymi przygotowanie startupu do szerszej ekspansji w kraju i za granicą.

Rundy inwestycyjne – teoria i praktyka

Jak wspomniałem powyżej, rundy inwestycyjne powinny być dostosowane do etapów rozwoju startupu. W praktyce jednak, często trudno jednoznacznie przypisać daną rundę inwestycyjną do konkretnego typu.

Wynika to między innymi z tego, że startupy rozwijają się z problemami. Przykładowo, niektóre startupy mają problem z przejściem do kolejnej fazy rozwoju.

Wiele innych startupów „przeskakuje” kolejne rundy inwestycyjne. Dzieje się tak, ponieważ długo rozwijają się w oparciu o własny kapitał, a po kapitał zewnętrzny sięgają dopiero później. Przykładowo, często startup pozyskuje kapitał pierwszy raz w ramach rundy inwestycyjnej serii A.

Autor: Mariusz Malec

Mariusz Malec to założyciel i zarządzający firmą doradczą Private Equity Consulting. Prowadzi też specjalistyczny blog. Firma wspiera przedsiębiorców w obszarze sprzedaży firmy, jej wycena i pozyskiwania finansowania.